Bli kunde

Skriv inn dine detaljer
1/3
Ditt kjøretøy
2/3
Takk!
Vi kontakter deg straks for å avtale en tid som passer for deg.
Oops! Something went wrong while submitting the form

Avtaledokument for salg av kjøretøy

1. Bakgrunn

«Kunde» skal selge sitt kjøretøy gjennom Car4Sale sin formidlingstjeneste, som er beskrevet i denne avtalen. Både Kunde og Car4Sale skal opptre i samsvar med vilkårene i denne kontrakten.

2. Gjennomføring

Kunde leverer bilen til sin valgte Handz On vaskestasjon for klargjøring av kjøretøy. Handz On sørger for innvendig og utvendig vask før bilen blir fotografert og annonsert. Oppdragsgiver kan selv bestemme hvor grundig kjøretøyet vaskes, men ”Vask ut-/innvendig –pro” er et minimum ved fotografering. Kunde beholder bilen i salgsperioden. Ved visning og salg, overleverer Kunde bilen til sin valgte Handz On stasjon. Bilen blir så rengjort. Oppdragsgiver kan selv velge vask ved visning og overlevering, men det kreves at bilen er ren og i en presentabel tilstand. Når bilen er solgt, ordner Car4Sale overlevering, kjøpskontrakter og overføring hos StatensVegvesen. All kommunikasjon med interessenter under salgsprosessen skal gå gjennom Car4Sale.

3. Varighet og brudd

Oppdragsgiver vil i 120 dager være låst til å bruke Forhandler som formidlingsagent. Etter 120 dager vil Oppdragsgiver være fri til å bryte kontrakten. Dersom Oppdragsgiver ikke opptrer i samsvar med kontrakten, velger å selge bilen under avtaleperioden, eller tilbakeholder opplysninger som påvirker kjøretøyets verdi, kan forhandler bryte kontrakten og fakturere full pris.

4. Betaling

Car4Sale tar kr. 11 990,- for tjenesten. Dette blir trukket direkte fra kjøpesummen, eventuelt fakturert til Kunde, når kjøretøyet er bekreftet solgt. Dersom kjøretøyet ikke blir solgt, er tjenesten kostnadsfri for Kunde. Vask og fotografering i forbindelse med klargjøring og salg dekkes av Oppdragsgiver og betales direkte hos Handz On. Kunde plikter å ha tilstrekkelig med drivstoff på kjøretøyet under oppdraget. Dersom ikke Kunde tilfredsstiller kravet, kan Forhandler etterfylle drivstoff og Kunde bli fakturert.

5. Fullmakt for transaksjon av oppgjør

Kunde gir ved inngåelse av denne avtalen, fullmakt til at Car4Sale kan behandle transaksjonen etter oppgjør av kjøretøyet når den er solgt. Kostnaden for tjenesten trekkes direkte fra kjøpesummen og heftelser vil innfris direkte fra Car4Sale eller bank.

6. Etterspill

Forhandler står ikke ansvarlig for et eventuelt etterspill, eller reklamasjon. Ved eteventuelt etterspill vil Forhandler være behjelpelig så langt dette lar seg gjøre.

7. Lovvalg

Kontrakten er utarbeidet etter og skal anvendes i samsvar med norsk rett.

Lukk