Omregisteringsavgift 2022

I statsbudsjettet for 2022 er det blitt vedtatt at nå også elbiler må betale omregistrering. Her kan du se hva du må betale ved salg og kjøp av bruktbil.

Svingete vei opp fjell.

Publisert:

Etter mange år med avgiftsfri omregistrering på elektriske kjøretøy, har det i Stortingsvedtaket for særavgifter i 2022 blitt vedtatt at elbiler ikke lengre slipper unna. Men, prisen for omregistrering er ikke på langt nær så dyr som på de «gamle» fossilbilene.

Så, hva vil egentlig omregistreringsavgiften bety for deg i 2022? Omregistreringsavgiften er fordelt i vekt- og årsklasser. De nyeste og tyngste bilene, er også de dyreste, mens de gamle lette slipper billigst unna. Elbilens omregistreringsavgift har en liten joker ved seg som vi kommer tilbake til.

Regjeringen har i forbindelse med statsbudsjettet for 2022 vedtatt følgende satser for omregistrering.

Registreringsår
<- 20192018-20112010 ->
Personbiler
t.o.m. 1200 kg4 3782 8801 729
Over 1200 kg6 6814 0341 729
Elbiler
Alle vektklasser1 6701009432
Varebiler m.m. inntill 7500 kg:
2 1891 3831 154

Elbilens avgiftsendring ikrafttredelse.

Omregistreringsavgiften for elbilen er ikke satt i umiddelbar virkning ved årsskiftet til 2022. I vedtaket står det skrevet: 

Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Med andre ord er omregistreringsavgiften på elbil ikke satt i kraft, men kan ikraftsettes av departementet og det er forventet at endringen er rett rundt hjørnet.

Sjekk hva du må regne i omregistrering her: Skatteetaten - omregistrering

Fritak fra omregistrering

Ved noen få tilfeller kan man slippe omregistreringsavgiften til staten. Har du for eksempel skiftet navn eller omregistrert bilen for under 2 måneder siden, kan det utløse fritak. Det er da mulig å kreve refusjon på den betalte omregistreringen.

Eksempler på fritaksordningen

  • Ved ren navneendring.
  • Registrering på ektefelle, mellom foreldre eller barn som arv (fullt skifte).
  • Mindre enn to måneder siden sist betalte omregistrering.
  • På biler som er 30 år eller eldre.
  • Biler som tas tilbake av selger som følge av hevet kjøp etter kjøps- eller forbrukerkjøpslovens bestemmelser.

Selge bilen?Vi gir deg en gratis verdivurdering!

Skiltmerke Norge

km

;